Pro Bono

A pro bono publico latin kifejezés, mely az önként vállalt és fizetés nélküli szakmai munkát, vagy csökkentett díjas tevékenységet jelenti.

Irodánk számára nagy jelentőséggel bír, hogy rászoruló magánszemélyek és non-profit szervezetek részére is megfelelő jogi képviseletet biztosítson például az alábbi esetekben.

ÁLLATVÉDELEM

Az állatvédelmi jognak Magyarországon több jogágra kiterjedő szabályozása van. Az állatvédelmi jogot nemcsak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályozza, hanem külön jogszabályt is szenteltek az állatok védelme és kímélete szabályozása tekintetében.A Btk. XXIII. fejezetében, a környezet és a természet elleni bűncselekmények között szabályozza az állatkínzás bűncselekményét.

Mit tegyen, ha az állatvédelmi törvénybe/Btk. XXIII. fejezetébe ütköző cselekménynek a tanúja?

Az első, amit tehet, hogy kihívja a rendőrséget. A munkájuk segítségeként gyűjtsön bizonyítékot (fénykép, videó, további tanúk vallomása)

A második lehetőség, melyben Irodánk segítséget tud nyújtani a Bírósági eljárás kezdeményezése. Ezt általában akkor szokás igénybe venni, ha a rendőrség – bizonyíték hiányában – nem lép az ügyben.

A harmadik lehetőség pedig a jegyző értesítése figyelemmel arra, hogy a jegyzőnek saját hatáskörben kötelessége kivizsgálni a nála bejelentett esetet.

Amennyiben állatkínzást tapasztal és tenni szeretne ellene forduljon bizalommal Irodánkhoz, hogy jogi keretek között segítséget tudjunk nyújtani.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Irodánk célkitűzése az európai és a magyar környezetjogi szabályozás rendszeréből fakadó kötelezettségek betartása és betartatása.

Irodánk, Ügyfelei részére átfogó képet nyújt a szabályozás módszereiről, egyes eljárásokról, jogintézményekről.

Irodánk segítséget kínál a környezetvédelmi társadalmi szervezetek és mozgalmak részére a jogi és gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, különösen a hatósági jogalkalmazásban és igazságszolgáltatásban.