PERKÉPVISELET

Az Ügyvédi Iroda a vitarendezés minden szakaszában képviseli Ügyfeleit, a per előkészítéstől kezdődően a bírósági peres eljárásokon át a végrehajtásig, illetve lehetőség szerint közvetítési eljárásokban is.

Az Ügyvédi Iroda pénzügyi jogra specializálódott (jelenleg több száz perben képvisel hitelintézeteket), azonban polgári jog valamennyi területén, különösen a társasági joggal-, ingatlanjoggal, továbbá munkajoggal kapcsolatos viták során történő tanácsadást és jogi képviseletet is ellát.

Az Ügyvédi Iroda jogi szolgáltatást nyújt a bíróságon kívüli, peres eljárás előtti alternatív vitarendezési formák során is.

Az Ügyvédi Iroda a specializálódott szakmai partnerével együttműködve kiemelten foglalkozik a munkajog területével, annak minden rész- vagy komplex feladataival.