INGATLANJOG

Az Ügyvédi Iroda széles körű szakmai tapasztalattal rendelkezik az ingatlanjog területén, főként, de nem kizárólagosan ingatlan átruházásra vonatkozó szerződések (adásvétel, ajándékozás, közös tulajdon megszüntetése) tekintetében, valamint az illetékekkel és adókkal kapcsolatos jogi kérdésekben segítséget nyújt Ügyfeleinek, illetve megoldási javaslatokat tesz.

Irodánk számos befektetőt képvisel, rendszeresen látjuk el intézményi és magánbefektetők jogi képviseletét ingatlannal kapcsolatos tranzakciók során, továbbá kiemelten fontosnak tartjuk az ingatlannal kapcsolatos jogügyletek lebonyolítását magánszemélyek ingatlan tulajdonjogát érintő szerződések kapcsán.

Ezen kívül egyéb, ingatlanokkal összefüggő tevékenységeket is ellát, így például:

  • társasházak alapítása, és működési körükbe tartozó jogügyletek,
  • ingatlanokat érintő jogokkal kapcsolatos ügyletek (például: haszonélvezet, jelzálogjog alapítása) kezelése,
  • bérleti szerződések készítése,
  • az ingatlan, mint vagyonelem kezelésére vonatkozó tanácsadás,
  • termőföldekkel kapcsolatos ügyletek.